Örebro

Bližšie informácie

Örebro je grófstvo štátu Švédsko.

Örebro
ŠtátŠvédsko